SPORT MNE NAUČIL
OBKLOPOVAT
SE LIDMI, KTEŘÍ
HRAJÍ FÉR

Josef Kozel

radní Pardubického kraje pro školství
starosta města Heřmanův Městec 2014-2022
předseda mikroregionu DSO Heřmanoměstecko 2014-2022
předseda Českomoravského svazu hokejbalu 2011-2016

Josef Kozel

Nestydět se sám před sebou...

Toto jednoduché životní heslo mne provází celý můj život. Člověk totiž před sebou sám nikdy neuteče, i kdyby se o to sebevíc snažil...

Čestný přístup, vzájemná důvěra, úcta a fair play.

To jsou hodnoty, na které naše společnost často zapomíná, a o to více si je musíme připomínat. Ve sportu, kde se roky pohybuji, toto vždy platilo a jsem přesvědčen, že to musí platit i v běžném životě a rovněž v komunální politice, pokud má být úspěšná. Je to snadné, stačí se toho držet. Všichni přeci víme, že slovo chlapa a podaná ruka platí.

AKTUÁLNĚ

Radní Pardubického kraje

e-mail: josef.kozel@pardubickykraj.cz

telefon: 466 026 254 - asistentka - Martina Málková mail

Josef Kozel mezi Ježky :)

O MNĚ

Je mi 49 let. S manželkou Pavlou jsme se brali před 23 lety a máme dvě děti – dcery Annu a Marii. Jsem chrudimský rodák a na Chrudim jako takovou nedám nikdy dopustit. Mí rodiče v ní žijí, stejně jako jejich rodiče a rodiče rodičů… tak bych mohl pokračovat do daleké minulosti.

Mne však v roce 1999 osud zavál do Heřmanova Městce. A to po rozpadu chrudimské Transporty, ve které jsem od roku 1994 pracoval jako počítačový programátor a správce sítě. Protože jsem se několik let aktivně zapojoval do činnosti DDM Chrudim, uvítal jsem nabídku z DDM Heřmanův Městec a nastoupil zde coby volnočasový pedagog a od té doby v Heřmanově Městci žiji. A také musím přiznat, že jsem si Heřmanův Městec opravdu zamiloval. V roce 2001 jsem se vrátil k počítačům, založil firmu, otevřel v Heřmanově Městci prodejnu, první e-shop, začal opětovně programovat a dělat počítačovou grafiku...

Od roku 2010 jsem zastupitelem města Heřmanův Městec a v roce 2014 jsem byl zvolen starostou. Až do roku 2019 jsem nebyl členem žádné politické strany či hnutí. Komunální politiku totiž nevnímám pro její stranické principy, ale jako starost o město, jeho území a lidi v něm žijící. A tak beru i krajskou samosprávu. Proto jsem se stal jedním z iniciátorů politického hnutí Společně pro kraj, které právě v roce 2019 vzniklo a jsem tak jeho zakládajícím členem.

Od malička jsem byl veden ke sportu. Od čtyř let jsem hrál lední hokej za Chrudim. A sport mne ve velkém provází dodnes. Ke sportu vedu i své děti a sportovnímu prostředí se snažím přispět dlouhé roky i jako funkcionář. Více než dvacet let řídím hokejbalový klub v Heřmanově Městci, působím i jako trenér. V roce 2004 jsem se stal členem předsednictva Českomoravského svazu hokejbalu, v roce 2010 jeho místopředsedou a od roku 2011 jsem měl tu čest, že jsem tento národní sportovní svaz mohl i vést a zastupovat na mezinárodní scéně. Coby předseda hokejbalového svazu jsem po vlastním rozhodnutí skončil v roce 2016, ale můj pomyslný vrchol funkcionáře přišel v roce 2017, kdy se v Pardubicích uskutečnilo Mistrovství světa v hokejbale, které trhalo divácké rekordy tohoto neolympijského sportu. Splnil se mi tak cíl, který jsem si od roku 2011 vysnil a tuto prestižní akci do České republiky přivedl.

V roce 2014 jsem byl Českým olympijským výborem zvolen do Komise neolympijských sportů, což byla pro mne osobně velká pocta a čest. Zkrátka sport je nedílnou součástí mého života. Naučil mne obklopovat se lidmi, kteří hrají fér.

V říjnu 2020 jsem se stal zastupitelem Pardubického kraje a byl zvolen do pozice člena rady Pardubického kraje pro oblast školství.

ŽIVOTOPIS

Studium

1980 - 1983Základní škola Víta Nejedlého Chrudim
1983 - 1988Základní škola Olbrachtova Chrudim
1988 - 1992Gymnázium Jossefa Ressela Chrudim
1992 - 1994SOŠ Pardubice - pomaturitní studium informačních technologií
1999 - 2000MŠMT ČR - studium speciální volnočasové pedagogiky

Pracovní zařazení

1994 - 1999Transporta Chrudim a.s. - programátor ASDŘV
1990 - 2000DDM Chrudim - pedagog (DPP)
1999 - 2001DDM Heřmanův Městec – pedagog
2001 - 2008OSVČ - programátor, prodejce výpočetní techniky
2008 - dosudYOKOSOFT company s.r.o. – majitel
2014 - 2020Město Heřmanův Městec – starosta (uvolněný)
2015 - 2023Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. – člen představenstva
2020 - dosudPardubický kraj – radní pro školství (uvolněný)
2020 - 2022Město Heřmanův Městec – starosta (neuvolněný)
2021 - 2023Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. – předseda dozorčí rady

Veřejný sektor

1993 - 2000BHC DDM Chrudim - předseda klubu billiard hokeje
1999zakladatel organizovaného hokejbalu v Heřmanově Městci
2001 - dosudSK Ježci Heřmanův Městec, z.s. - předseda klubu
2001 - 2011Okresní svaz hokejbalu Chrudim - předseda svazu
2001 - 2011Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ - sekretář svazu
2004 - 2016Českomoravský svaz hokejbalu - člen předsednictva
2008 - 2010Českomoravský svaz hokejbalu - předseda Ligové komise
2010 - 2014Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ - člen výkonného výboru
2010 - 2016Pardubická krajská organizace ČSTV/ČUS - člen krajské rady
2010 - 2011Českomoravský svaz hokejbalu - místopředseda svazu
2011 - 2016Českomoravský svaz hokejbalu - předseda svazu
2014 - dosudŽivé město Heřmanův Městec, z.s. - předseda spolku
2014 - 2017Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ - předseda Revizní komise
2014 - 2021Český olympijský výbor - člen Komise neolympijských sportů
2016Ministerstvo kultury - člen Ústřední komise MK pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2019 - 2022Spolek přátel Heřmanova Městce – člen rady spolku
2021 - dosudKrajská rada pro inovace PK – člen rady
2022 - dosudSpolek nevšední vzdělanosti – předseda

Politika

2006 - 2014Heřmanův Městec - člen Sportovní komise města
2010 - 2014Heřmanův Městec - zastupitel - nestraník (kandidátka ODS)
2013 - 2014Heřmanův Městec - člen Redakční rady městského zpravodaje
2014 - 2022Heřmanův Městec - starosta (kandidátka Živé město)
2014 - 2022Svazek obcí Heřmanoměstecko – předseda svazku
2019 - dosudSpolečně pro kraj, politické hnutí – člen předsednictva
2020 - dosudPardubický kraj – radní pro školství (kandidátka 3PK)
Josef Kozel před kamerou České televize :)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

blogger

Osobní BLOG jsem začal psát 11.12. v roce 13, když jsem ve 14 hodin a 15 minut zveřejnil první příspěvek :). I když myšlenka na psaní přišla už dávno před tím. V lednu 2009 jsem i proto zakoupil doménu. Dnes už se k němu vracím spíše v nostalgii a vzpomínkách, jaké to tehdy bylo. Ale třeba jeho doba opět přijde...

http://blog.josefkozel.cz

wattpad

Na kouzlo WATTPADu mne přivedl můj pražský kamarád Tomáš. A já si pro rok 2017 na sebe ušil neskutečný bič. Den po dni od 1.ledna do silvestra jsem večer co večer usedal k WATTPADu a psal kapitolu po kapitole. Co den, to jeden příběh. Něco je skutečné, něco fikce, ale inspirováno vždy dnem, který jsem prožil...

wattpad wattpad

najdete mne na síti » můj facebook

nebo mi napište e-mail