SPORT MNE NAUČIL
OBKLOPOVAT
SE LIDMI, KTEŘÍ
HRAJÍ FÉR


Josef Kozel

radní Pardubického kraje pro školství
starosta města Heřmanův Městec

Josef Kozel

Nestydět se sám před sebou...

Toto jednoduché životní heslo mne provází celý můj život. Člověk totiž před sebou sám nikdy neuteče, i kdyby se o to sebevíc snažil...

Čestný přístup, vzájemná důvěra, úcta a fair play.

To jsou hodnoty, na které naše společnost často zapomíná, a o to více si je musíme připomínat. Ve sportu, kde se roky pohybuji, toto vždy platilo a jsem přesvědčen, že to musí platit i v běžném životě a rovněž v komunální politice, pokud má být úspěšná. Je to snadné, stačí se toho držet. Všichni přeci víme, že slovo chlapa a podaná ruka platí.

AKTUÁLNĚ

Radní Pardubického kraje

LEDEN 2022Nový rok, nový impuls?
PROSINEC 2021Závěr roku, porada ředitelů opět C-
LISTOPAD 2021Ve znamení rozpočtu 22
ŘÍJEN 2021Polské školství - pracovní stáž byla excelentní!
ZÁŘÍ 2021Start nového školního roku - testujeme do úmoru
SRPEN 2021Nový školní rok připraven
ČERVENEC 2021Jsou tu prázdniny - ve znamení závěrečných zkoušek
ČERVEN 2021Skončil školní rok - hrozně covidový
KVĚTEN 2021Konečně návrat do škol - utestujeme se?
DUBEN 2021Konečně postupný návrat do škol
BŘEZEN 2021Přihlášky na SŠ, jak je číst?
ÚNOR 2021Testovat/netestovat, očkovat/neočkovat,...
LEDEN 2021Ve znamení vakcinace a hledání cest ke spolupráci
 • STRATEGIE VAKCINACE - 4. a 8.1.2021 (otázky školství)
 • ASOCIACE KRAJŮ - jednání s ministrem MŠMT 19.1.2021
 • KLUB 3PK - 26.1.2021
 • RADA KRAJE - 18.1.2021
 • PORADY HEJTMANA - 6., 11. a 25.1.2021
 • PORADA INVESTIČNÍ - 13.1.2021
 • ODBOR ŠKOLSTVÍ - pravidelné pondělní porady s vedením odboru
 • TRANSFORMACE DD - aktualizace strategie na nové období (P.Šotola, M.Matoušková)
 • NÁVŠTEVY ŠKOL - VOŠ a SŠ zdravotní a sociální Vysoké Mýto, SŠ zdravotnická a sociální Chrudim, SPŠ Chrudim, Gymnázium Jevíčko, SŠ řemesel a služeb Žamberk
 • SAMOSPRÁVY - město Ústí nad Orlicí (areál Perla), město Letohrad (výstavba tělocvičny), město Polička (Dětský domov), město Skuteč (školství obecně)
 • SPECIÁLNÍ JEDNÁNÍ - s ředitelem SÚS Pardubického kraje (technické školství), s fy.Skřivánek (jazykové vzdělávání).
 • RRRS SEVEROVÝCHOD - 26. a 29.1.2021
 • MÉDIA: Spolupráce s městy je nezbytným předpokladem pro rozvoj školství, říká radní Josef Kozel
 • MÉDIA: S novým radním diskutovali o krajském školství
 • MÉDIA: Do kraje přijde z Evropské unie téměř 200 milionů korun do školství
PROSINEC 2020Závěr roku, ZPk, porada ředitelů on-line
 • ZASTUPITELSTVO MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC - 14.12.2020 (změna pozice starosty na neuvolněného)
 • ZASTUPITELSTVO KRAJE - 15.12.2020 (+ týž den školení zastupitelů Pk)
 • KLUB 3PK - 15.12.2020
 • RADA KRAJE - 7. a 21.12.2020
 • PORADY HEJTMANA - 14.12.2020
 • ODBOR ŠKOLSTVÍ - nastaveny pravidelné pondělní porady s vedením odboru (16.12.2020 = vánoční setkání s pracovníky odboru)
 • NÁVŠTEVY ŠKOL - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim, SOU zemědělské Chvaletice, SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun, SPŠ stavební Pardubice (Rybitví), Gymnázium Přelouč, ZŠ a MŠ Rybitví
 • DĚTSKÉ DOMOVY - DD Pardubice, Holice, Dolní Čermná, Moravská Třebová, Polička
 • KONFERENCE - on-line porada ředitelů všech škol a školských zařízení zřizovaných Pk
 • SAMOSPRÁVY - město Pardubice (jednání o spolupráci v agendě školství - viz. Centrální polytechnické dílny - Automatické mlýny)
 • SPECIÁLNÍ JEDNÁNÍ - s ředitelem SPŠ Chemická Pardubice p.Ptáčkem (personální problematika), s ředitelem AGYS p.Krčilem (soukromé školství). Dále pak s náměstkem hejtmana R.Línkem (investice ve školství), KHK PK (p.Malinová, p.Šedivka), EPM Litomyšl (Národní výběrová konference EP mládeže), MAS SKCH (p.Feyfarová)
 • ZÁŠTITY - Šachový turnaj ZŠ a MŠ Rybitví 2020
 • MÉDIA: Online výuka funguje, ale nemůže se stát pravidlem. Osobní kontakt nelze nahradit, shodují se ředitelé škol
 • MÉDIA: Potravinová pomoc kraje pro děti v nouzi pokračuje
 • TV: Východočeská televize V1 - vánoční přání s G.Mlynka
LISTOPAD 2020Ve znamení rozpočtu, covidu i budoucích investic
 • RADA KRAJE - 9., 16., 23. a 30.11.2020
 • PORADY HEJTMANA - 2., 16. a 30.11.2020
 • ROZPOČET KRAJE - hlavní jednání 9.11.2020 - rozpočet připraven (po vývoji ve sněmovně - schváleno pro projednání v ZPk v prosinci rozpočtové provizorium)
 • ASOCIACE KRAJŮ - kontakt s radním pro školství hl.m.Praha V.Šimralem
 • ODBOR ŠKOLSTVÍ - úvodní dny ve znamení seznámení s pracovníky odboru, činnost investičního oddělení, právníkem odboru, GDPR, kanceláří ředitele úřadu, IT oddělení, spolupráce s tiskovým odborem kraje
 • NÁVŠTEVY ŠKOL - Gymnázium JR Chrudim, SŠ zdravotnická a sociální Chrudim, Gymnázium Č.Třebová, VOŠ a SŠT Česká Třebová, SŠ stavební Vysoké Mýto, SŠ technická Vysoké Mýto, SOU Chroustovice, ZŠ a MŠ Na Rovině Chrudim, Obchodní akademie Chrudim
 • KONFERENCE - zahájení konference Bezpečné klima ve školách
 • SAMOSPRÁVY - město Letohrad (jednání o spolupráci při výstavbě tělovičny u SŠ), město Chrudim (jednání o spolupráci při výstavbě tělocvičny u GJR)
 • SPECIÁLNÍ JEDNÁNÍ - s ředitelem Gymnázia Přelouč (transformace oborů, soutěž Mladý grafik). Dále pak s radním P.Šotolou a náměstkyní hejtmana M.Matouškovou (transformace DD a péče), dále pak AMAVET, TECHNOHRÁTKY, ZDRAVOHRÁDKY (kovidový stav a podpora projektů do budoucna), Úřad práce (p.ředitel Klimpl), Asociace DDM a SVČ (p.Adamů), VR do škol (p.Slanař)
 • ZÁŠTITY - Mladý grafik 2020, Mladý chemik 2020
 • MÉDIA: Vzdělávání přes monitor nejde dělat věčně
 • TV: OIK TV Česká Třebová
ŘÍJEN 2020První dny v nové funkci

Volbou 26.října 2020 jsem se stal radním Pardubického kraje. První povinnosti nastaly ještě ten samý večer, kdy poprvé zasedla rada kraje. Úvodní dny netřeba detailně rozepisovat, měly hlavně charakter přebírání agendy, kanceláře a nezbytných úkonů pro zdárný chod agendy radního pro školství v Pardubickém kraji. Kancelář se nachází v budově A, v prvním patře s číslem dveří 1202.

26.10.2020Ustavující Zastupitelstvo Pardubického kraje - SLIB!

Starosta Heřmanova Městce

KALENDÁŘ» on-line kalendář starosty města
OTEVŘENÁ KANCELÁŘ» volné termíny osobních schůzek
KÁVA SE STAROSTOU» neformální setkávání starosty města s veřejností
Josef Kozel mezi Ježky :)

O MNĚ

Je mi 48 let. S manželkou Pavlou jsme se brali před 21 lety a máme dvě děti – dcery Annu a Marii. Jsem chrudimský rodák a na Chrudim jako takovou nedám nikdy dopustit. Mí rodiče v ní žijí, stejně jako jejich rodiče a rodiče rodičů… tak bych mohl pokračovat do daleké minulosti.

Mne však v roce 1999 osud zavál do Heřmanova Městce. A to po rozpadu chrudimské Transporty, ve které jsem od roku 1994 pracoval jako počítačový programátor a správce sítě. Protože jsem se několik let aktivně zapojoval do činnosti DDM Chrudim, uvítal jsem nabídku z DDM Heřmanův Městec a nastoupil zde coby volnočasový pedagog a od té doby v Heřmanově Městci žiji. A také musím přiznat, že jsem si Heřmanův Městec opravdu zamiloval. V roce 2001 jsem se vrátil k počítačům, založil firmu, otevřel v Heřmanově Městci prodejnu, první e-shop, začal opětovně programovat a dělat počítačovou grafiku...

Od roku 2010 jsem zastupitelem města Heřmanův Městec a v roce 2014 jsem byl zvolen starostou. Až do roku 2019 jsem nebyl členem žádné politické strany či hnutí. Komunální politiku totiž nevnímám pro její stranické principy, ale jako starost o město, jeho území a lidi v něm žijící. A tak beru i krajskou samosprávu. Proto jsem se stal jedním z iniciátorů politického hnutí Společně pro kraj, které právě v roce 2019 vzniklo a jsem tak jeho zakládajícím členem.

Od malička jsem byl veden ke sportu. Od čtyř let jsem hrál lední hokej za Chrudim. A sport mne ve velkém provází dodnes. Ke sportu vedu i své děti a sportovnímu prostředí se snažím přispět dlouhé roky i jako funkcionář. Více než dvacet let řídím hokejbalový klub v Heřmanově Městci, působím i jako trenér. V roce 2004 jsem se stal členem předsednictva Českomoravského svazu hokejbalu, v roce 2010 jeho místopředsedou a od roku 2011 jsem měl tu čest, že jsem tento národní sportovní svaz mohl i vést a zastupovat na mezinárodní scéně. Coby předseda hokejbalového svazu jsem po vlastním rozhodnutí skončil v roce 2016, ale můj pomyslný vrchol funkcionáře přišel v roce 2017, kdy se v Pardubicích uskutečnilo Mistrovství světa v hokejbale, které trhalo divácké rekordy tohoto neolympijského sportu. Splnil se mi tak cíl, který jsem si od roku 2011 vysnil a tuto prestižní akci do České republiky přivedl.

V roce 2014 jsem byl Českým olympijským výborem zvolen do Komise neolympijských sportů, což byla pro mne osobně velká pocta a čest. Zkrátka sport je nedílnou součástí mého života. Naučil mne obklopovat se lidmi, kteří hrají fér.

V říjnu 2020 jsem se stal zastupitelem Pardubického kraje a byl zvolen do pozice člena rady Pardubického kraje pro oblast školství.

ŽIVOTOPIS

Studium

1980 - 1983Základní škola Víta Nejedlého Chrudim
1983 - 1988Základní škola Olbrachtova Chrudim
1988 - 1992Gymnázium Jossefa Ressela Chrudim
1992 - 1994SOŠ Pardubice - pomaturitní studium informačních technologií
1999 - 2000MŠMT ČR - studium speciální volnočasové pedagogiky

Pracovní zařazení

1994 - 1999Transporta Chrudim a.s. - programátor ASDŘV
1990 - 2000DDM Chrudim - pedagog (DPP)
1999 - 2001DDM Heřmanův Městec – pedagog
2001 - 2008OSVČ - programátor, prodejce výpočetní techniky
2008 - dosudYOKOSOFT company s.r.o. – majitel
2014 - 2020Město Heřmanův Městec – starosta (uvolněný)
2015 - dosudVodovody a kanalizace Chrudim a.s. – člen představenstva
2020 - dosudPardubický kraj – radní pro školství (uvolněný)
2020 - dosudMěsto Heřmanův Městec – starosta (neuvolněný)
2021 - dosudPardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. – předseda dozorčí rady

Veřejný sektor

1993 - 2000BHC DDM Chrudim - předseda klubu billiard hokeje
1999zakladatel organizovaného hokejbalu v Heřmanově Městci
2001 - dosudSK Ježci Heřmanův Městec, z.s. - předseda klubu
2001 - 2011Okresní svaz hokejbalu Chrudim - předseda svazu
2001 - 2011Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ - sekretář svazu
2004 - 2016Českomoravský svaz hokejbalu - člen předsednictva
2008 - 2010Českomoravský svaz hokejbalu - předseda Ligové komise
2010 - 2014Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ - člen výkonného výboru
2010 - 2016Pardubická krajská organizace ČSTV/ČUS - člen krajské rady
2010 - 2011Českomoravský svaz hokejbalu - místopředseda svazu
2011 - 2016Českomoravský svaz hokejbalu - předseda svazu
2014 - dosudŽivé město Heřmanův Městec, z.s. - předseda spolku
2014 - 2017Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ - předseda Revizní komise
2014 - 2021Český olympijský výbor - člen Komise neolympijských sportů
2016Ministerstvo kultury - člen Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2019 - dosudSpolek přátel Heřmanova Městce – člen rady spolku
2021 - dosudKrajská rada pro inovace PK – člen rady

Politika

2006 - 2014Heřmanův Městec - člen Sportovní komise města
2010 - 2014Heřmanův Městec - zastupitel - nestraník (kandidátka ODS)
2013 - 2014Heřmanův Městec - člen Redakční rady městského zpravodaje
2014 - dosudHeřmanův Městec - starosta (kandidátka Živé město)
2014 - dosudSvazek obcí Heřmanoměstecko – předseda svazku
2019 - dosudSpolečně pro kraj, politické hnutí – člen předsednictva
2020 - dosudPardubický kraj – radní pro školství (kandidátka 3PK)
Josef Kozel před kamerou České televize :)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

blogger

Osobní BLOG jsem začal psát 11.12. v roce 13, když jsem ve 14 hodin a 15 minut zveřejnil první příspěvek :). I když myšlenka na psaní přišla už dávno před tím. V lednu 2009 jsem i proto zakoupil doménu. Dnes už se k němu vracím spíše v nostalgii a vzpomínkách, jaké to tehdy bylo. Ale třeba jeho doba opět přijde...

http://blog.josefkozel.cz

wattpad

Na kouzlo WATTPADu mne přivedl můj pražský kamarád Tomáš. A já si pro rok 2017 na sebe ušil neskutečný bič. Den po dni od 1.ledna do silvestra jsem večer co večer usedal k WATTPADu a psal kapitolu po kapitole. Co den, to jeden příběh. Něco je skutečné, něco fikce, ale inspirováno vždy dnem, který jsem prožil...

wattpad wattpad

najdete mne na síti » můj facebook

nebo mi napište e-mail