SPORT MNE NAUČIL
OBKLOPOVAT
SE LIDMI, KTEŘÍ
HRAJÍ FÉR


Josef Kozel

radní Pardubického kraje pro školství
starosta města Heřmanův Městec

Josef Kozel

Nestydět se sám před sebou...

Toto jednoduché životní heslo mne provází celý můj život. Člověk totiž před sebou sám nikdy neuteče, i kdyby se o to sebevíc snažil...

Čestný přístup, vzájemná důvěra, úcta a fair play.

To jsou hodnoty, na které naše společnost často zapomíná, a o to více si je musíme připomínat. Ve sportu, kde se roky pohybuji, toto vždy platilo a jsem přesvědčen, že to musí platit i v běžném životě a rovněž v komunální politice, pokud má být úspěšná. Je to snadné, stačí se toho držet. Všichni přeci víme, že slovo chlapa a podaná ruka platí.

Josef Kozel mezi Ježky :)

O MNĚ

Je mi 46 let. S manželkou Pavlou jsme se brali před 19 lety a máme dvě děti – dcery Annu a Marii. Jsem chrudimský rodák a na Chrudim jako takovou nedám nikdy dopustit. Mí rodiče v ní žijí, stejně jako jejich rodiče a rodiče rodičů… tak bych mohl pokračovat do daleké minulosti.

Mne však v roce 1999 osud zavál do Heřmanova Městce. A to po rozpadu chrudimské Transporty, ve které jsem od roku 1994 pracoval jako počítačový programátor a správce sítě. Protože jsem se několik let aktivně zapojoval do činnosti DDM Chrudim, uvítal jsem nabídku z DDM Heřmanův Městec a nastoupil zde coby volnočasový pedagog a od té doby v Heřmanově Městci žiji. A také musím přiznat, že jsem si Heřmanův Městec opravdu zamiloval. V roce 2001 jsem se vrátil k počítačům, založil firmu, otevřel v Heřmanově Městci prodejnu, první e-shop, začal opětovně programovat a dělat počítačovou grafiku...

Od roku 2010 jsem zastupitelem města Heřmanův Městec a v roce 2014 jsem byl zvolen starostou. Až do roku 2019 jsem nebyl členem žádné politické strany či hnutí. Komunální politiku totiž nevnímám pro její stranické principy, ale jako starost o město, jeho území a lidi v něm žijící. A tak beru i krajskou samosprávu. Proto jsem se stal jedním z iniciátorů politického hnutí Společně pro kraj, které právě v roce 2019 vzniklo a jsem tak jeho zakládajícím členem.

Od malička jsem byl veden ke sportu. Od čtyř let jsem hrál lední hokej za Chrudim. A sport mne ve velkém provází dodnes. Ke sportu vedu i své děti a sportovnímu prostředí se snažím přispět dlouhé roky i jako funkcionář. Dvacet let řídím hokejbalový klub v Heřmanově Městci, působím i jako trenér. V roce 2004 jsem se stal členem předsednictva Českomoravského svazu hokejbalu, v roce 2010 jeho místopředsedou a od roku 2011 jsem měl tu čest, že jsem tento národní sportovní svaz mohl i vést a zastupovat na mezinárodní scéně. Coby předseda hokejbalového svazu jsem po vlastním rozhodnutí skončil v roce 2016, ale můj pomyslný vrchol funkcionáře přišel v roce 2017, kdy se v Pardubicích uskutečnilo Mistrovství světa v hokejbale, které trhalo divácké rekordy tohoto neolympijského sportu. Splnil se mi tak cíl, který jsem si od roku 2011 vysnil a tuto prestižní akci do České republiky přivedl.

V roce 2014 jsem byl Českým olympijským výborem zvolen do Komise neolympijských sportů, kde zasedám dodnes. Zkrátka sport je nedílnou součástí mého života. Naučil mne obklopovat se lidmi, kteří hrají fér.

V říjnu 2020 jsem se stal zastupitelem Pardubického kraje a byl zvolen do pozice člena rady Pardubického kraje pro oblast školství.

ŽIVOTOPIS

Studium

1980 - 1983Základní škola Víta Nejedlého Chrudim
1983 - 1988Základní škola Olbrachtova Chrudim
1988 - 1992Gymnázium Jossefa Ressela Chrudim
1992 - 1994SOŠ Pardubice - pomaturitní studium informačních technologií
1999 - 2000MŠMT ČR - studium speciální volnočasové pedagogiky

Pracovní zařazení

1994 - 1999Transporta Chrudim a.s. - programátor ASDŘV
1990 - 2000DDM Chrudim - pedagog (DPP)
1999 - 2001DDM Heřmanův Městec – pedagog
2001 - 2008OSVČ - programátor, prodejce výpočetní techniky
2008 - dosudYOKOSOFT company s.r.o. – majitel
2014 - dosudMěsto Heřmanův Městec – starosta
2015 - dosudVodovody a kanalizace Chrudim a.s. – člen představenstva
2020 - dosudPardubický kraj – radní pro školství

Veřejný sektor

1993 - 2000BHC DDM Chrudim - předseda klubu billiard hokeje
1999zakladatel organizovaného hokejbalu v Heřmanově Městci
2001 - dosudSK Ježci Heřmanův Městec, z.s. - předseda klubu
2001 - 2011Okresní svaz hokejbalu Chrudim - předseda svazu
2001 - 2011Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ - sekretář svazu
2004 - 2016Českomoravský svaz hokejbalu - člen předsednictva
2008 - 2010Českomoravský svaz hokejbalu - předseda Ligové komise
2010 - 2014Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ - člen výkonného výboru
2010 - 2016Pardubická krajská organizace ČSTV/ČUS - člen krajské rady
2010 - 2011Českomoravský svaz hokejbalu - místopředseda svazu
2011 - 2016Českomoravský svaz hokejbalu - předseda svazu
2014 - dosudŽivé město Heřmanův Městec, z.s. - předseda spolku
2014 - 2017Regionální svaz hokejbalu Čechy Východ - předseda Revizní komise
2014 - dosudČeský olympijský výbor - člen Komise neolympijských sportů
2016Ministerstvo kultury - člen Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2019 - dosudSpolek přátel Heřmanova Městce – člen rady spolku

Politika

2006 - 2014Heřmanův Městec - člen Sportovní komise města
2010 - 2014Heřmanův Městec - zastupitel - nestraník (kandidátka ODS)
2013 - 2014Heřmanův Městec - člen Redakční rady městského zpravodaje
2014 - dosudHeřmanův Městec - starosta (kandidátka Živé město)
2014 - dosudSvazek obcí Heřmanoměstecko – předseda svazku
2019 - dosudSpolečně pro kraj, politické hnutí – člen předsednictva
2020 - dosudPardubický kraj – radní pro školství (kandidátka 3PK)
Josef Kozel před kamerou České televize :)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

blogger

Osobní BLOG jsem začal psát 11.12. v roce 13, když jsem ve 14 hodin a 15 minut zveřejnil první příspěvek :). I když myšlenka na psaní přišla už dávno před tím. V lednu 2009 jsem i proto zakoupil doménu. Dnes už se k němu vracím spíše v nostalgii a vzpomínkách, jaké to tehdy bylo. Ale třeba jeho doba opět přijde...

http://blog.josefkozel.cz

wattpad

Na kouzlo WATTPADu mne přivedl můj pražský kamarád Tomáš. A já si pro rok 2017 na sebe ušil neskutečný bič. Den po dni od 1.ledna do silvestra jsem večer co večer usedal k WATTPADu a psal kapitolu po kapitole. Co den, to jeden příběh. Něco je skutečné, něco fikce, ale inspirováno vždy dnem, který jsem prožil...

wattpad wattpad

najdete mne na síti » můj facebook

nebo mi napište e-mail